Košík s pevným dnom IV. - oplet troma prútom

Pripravíme si tri samostatné prúty približne rovnakej dĺžky a tiež ich namočíme na asi 5-10 minút do vody.

 

Prúty založíme podľa obrázka tak, aby boli vždy medzi susednými osnovami. Zoberieme prvý prút zľava a vedieme ho popred dve najbližšie osnovy spredu a poza tretiu ho prestrčíme von.

 

 

 

 

Tento postup opakujeme stále dookola až do požadovanej výšky hotového košíka. Ak chceme košík rozšíriť, tak rukou vloženou dovnútra vytláčame osnovy smerom von. Naopak, ak potrebujeme košík zúžiť, rukou zvonka tlačíme na osnovy smerom do stredu košíka.

 

Na konci prúty postupne odstrihneme a konce zatlačíme ku osnovám tak, ako keby sme plietli.

 

 

 

 

Tento spôsob pletenia patrí medzi najviac používané. Vonkajšia a vnútorná strana košíka sa líšia. Z vonkajšej strany oplet zakrýva osnovy, z vnútornej je ich vidieť. Kombináciou farieb a rôzneho počtu osnov môžete vytvárať nekonečné množstvo vzorov

 

Ak by ste chceli, aby bol oplet rovnaký z vonkajšej aj vnútornej strany, odporúčam vyskpšať oplet 4. Podobne ako v tomto prípade na založíte na začiatku 4 prúty a pletiete pred 2 za dva. V tomto prípade je spotreba o niečo vyššia, ale úplet je veľmi úhšadný

 

Príklady rôznej kombinácie farieb a počtu osnov