Košík s pevným dnom III. - oplet dvoma prútom

Veľmi obľúbený druh opletku. Nepotrebuje žiadny špecialny počet osnov.

Pripravíme si buď dva samostatné prúty, ktoré namočíma ason na 5 minút do vody. Ak máme jeden  jeden dlhý, zložíme ho  skoro na polovicu. Miesto zlomu tzv. zhúžvime. Pevne ho stlačíme napríklad plochými kliešťami a potom nierne točíme do strán. Vďaka tomu ostane pedig pružnejšie a lepšie sa zohne.

Prut založíme okolo osnovy podľa obrázka. Teraz zoberieme tú časť, čo je vľavo a prepletieme za jednu osnovu a dopredu. A opäť zoberieme ten prút, ktorý je viac vľavo a opletieme za jednu osnovu dopredu. Toto stále opakujeme. Oba prúty vždy končia smerom von z košíka.

Keď potrebujeme priložiť ďalší prút, koniec ohneme a zo zadu z pravej strany  pomocou šidla vsunieme k najbližšej osnove. Z druhej strany zľava) podobne prisunieme nový prút. Potrebné je, aby sa oba prúty vzadu prekrížili. Nevnikne tým medzera v úplete.

Oplet dvoma môžete okrem iného využiť na menšie veci, ako sú zvončeky, gule. Veľmi pekne vyzerá aj kombinácia viacerých druhov opletu na hotovom výrobku.