Najjednoduchšia uzávierka

Keď dokončíme prácu, potrebujeme sa vysporiadať s osnovnými prútmi. Nemôžemi ich iba ostrihať, lebo práca by sa rozpadla.

Na nasledujúcich obrázkoch ukážeme najjednoduchšiu uzávierku.

Najskôr si prácu namočíme. Dôležité je, aby bola dobre navlhčená najma oblasť, kde končí úplet a ostávajú iba osnovy. Budeme ich rôzne ohýbať a tak je potrebné, aby boli pružné. Aby sa nelámali.

 

 

 

Najjednoduchšia možnosť je  zastrihnúť osnovu na rovnakú veľkosť a trčiace konce pomocou šidla zasunúť vždy k vedľalšej osnove. vzniknú tak oblúčiky, je vhodne dodržať rovnakú výšku.

 

Ďalšia možnosť je zobrať konce, zohnúť podľa obrázka a zviazať. V ideálnom prípade obtočiť pomocou šény.

 

 

 

 

 

 

 

Iná možnosť:

 

Uzávierku začíname vytvárať na ktoromkoľvek mieste tak, že zoberieme osnovu, zohneme ju tak, že poza najbližšiu osnovu ju vedieme smerom von. Opakujeme okolo celého Obvodu.

 

Pokiaľ máme osnovy krátke, alebo nám stačí aj takéto jednoduché ukončenie, môžeme v tomto momente skončiť. Prípadne na konce navlečieme korálku a zvyšok odstrihneme na rovnakú dĺžku. Ak treba, korálku môžeme poistiť kvapkou lepidla.

 

Táto uzávierka nevydrží príliš veľké namáhanie, hodí sa skôr ako ozdobný detail na drobnú misku.