Košík s pevným dnom I. - založenie osnovy

Pomôcky: pedig, pevné dno (napríklad priemer priemer 13 cm), nožnice, šidlo, nádoba s vodou, uterák.

 

 

Spočítame dierky na dne a podľa počtu nastriháme prúty (osnovy) dlhe cca 25 cm. Namočíme ich asi na 5-10 minút do vody.

 

Osnovy vsunieme do každej dierky tak, aby zo spodnej hnedej strany presahovali cca 6 cm. Postupne každú jednu osnovu pri dierke zohneme smerom doprava a vedieme popred najbližšiu vedľajšiu osnovu a založíme ju za ďalšiu osnovu zozadu (podľa obrázka)

 

 

Takto pokračujeme okolo celého dna. Poslednú osnovu vsunieme do prvého vytvoreného oblúčika tak, aby sa zozadu oprela o druhú osnovu v poradí.

 

Na spodnej strane budúceho košíka sa nám vytvorí venček, vďaka ktorému osnovy držia na mieste.