Košík s pevným dnom II. - oplet jedným prútom

Ak máme dno s nepárnym počtom dierok, tak najjednoduchší je oplet jedným prútom. Iba založíte pedig a prepletáte okolo osnov. Raz zpredu, raz zozadu. Stále dookola. Vďaka nepárnemu počtu osnov bude pletenie pekne viazať. Osnovy je potrebné udržať počas celého pletenie vzpriamene. Hlavne na začiatku majú tendenciu rôzne sa naklánať. Vtedy je potrebné aj za pomoci šidla ich vyrovnávať.

Pletenie jedných prútom sa niekedy označuje aj 1/1, t.j. raz ideme popred osnovu, raz poza osnovu. Je zaujímavé, ak miesto jedným prútom pletieme naraz dovma prútmi. Alebo ak okrúhly pedig vymeníme za šénu.

Ak sa niekomu zdá tento úplet nudný, môže sa pokúsiť zdvojiť osnovy. Po upletení 2-3 riadkov sa nastrihajú ďalšie osnovy asi o 5 cm kratšie ako tie pôvodne. Pomocou šidla alebo napríklad a ihlice na pletenie sa nasunú opatrne k pôvodným osnovám. Výrobok sa tým spevní A celkový výzor košíka bude profesionálnejší.